حفاظت پرسنلی

 • بررسی و تعیین صلاحیت پرسنل و اعلام نظر جهت انتصاب افراد در مشاغل حساس
 • نظارت بر اجرای دستورالعمل های ابلاغی و مشارکت در اجرای آئین نامه و دستورالعمل ها و پیگیری تخلفات پرسنلی
 • شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی در سطح اعضای هیات علمی و کارکنان و دانشجویان و انعکاس آن به مسئولین ذیربط
 • انجام اقدامات لازم برای صدور کارت شناسایی و تردد مدیران و کارکنان و ...
 • تشکیل پرونده حفاظت پرسنلی برای اعضای هیات علمی و کارکنان
 • ارائه خدمات اطلاعاتی و مشاوره ای با هدف حفظ و استمرار ثبات و آرامش محیط کار
 • تحقیق و بررسی پرونده ها و گزارشات واصله پرسنلی
 • شناسایی افراد متهعد- متخصص- شایسته و ارتقای آنها
 • استفاده از تدابیر و تمهیدات لازم در زمینه پیشگیری و کاهش اشاعه و تاثیر القائات سوء
 • اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال و تغییر محل جغرافیایی خدمت کارکنان دستگاه
 • جلوگیری از نفوذ اشخاص مغرض و هرگونه انحراف در فعالیت های مثبت و سازنده سازمان
 • تعیین صلاحیت پیمانکاران
 • صدور بخشنامه و دستورالعمل درخصوص رعایت موارد امنیتی
 • شناسایی فرصت ها، تهدیدها، تخلفات و آسیب ها
 • دعوت و ارشاد افراد بر اساس وظایف محوله