آشنایی با حراست

منشور اخلاقی و سازمانی حراست:

تعریف حراست:

حراست در لغت به معنی پاسداری و مراقبت کردن می باشد از لحاظ عرف به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود بر عهده دارد.

اداره حراست به منظور حفظ اصول و تعمیق ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در اداره تشکیلات سازمان دانشگاه فعالیت می کند تا ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب هرگونه انحراف متخلف را در امور اجرائی کشف نماید و گزارش ها و رهنمودهای لازم را در این زمینه به مراجع ذیصلاح ارسال دارد.

حراست به عنوان مشاور امین ریاست: حراست به عنوان چشم ریاست در سازمان و با توجه به اشراف اطلاعاتی که در مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی برای ریاست محسوب شود.

 

وظایف و اختیارات:

 • حفاظت از اطلاعات اسناد کارکنان و اماکن و محیط های تحت پوشش به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی
 • تدوین دستورالعمل های حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن
 • ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرائی دانشگاه
 • تهیه شناسنامه محیطی، به روز نمودن آن و جمع بندی اخبار و تهیه بولتن
 • پیش بینی و پیشگیری از تحریکات غیرقانونی در محیط تحت پوشش
 • ارائه پاسخ به سازمان های ذیصلاح درخصوص استعلام افراد
 • طبقه بندی حفاظتی اماکن و تاسیسات تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی مراجع ذیصلاح ذی ربط
 • تهیه طرح های حفاظتی و صدور دستورالعمل های لازم و نظارت بر اجرای آنها در زمینه های حفاظتی تاسیسات
 • صدور کارت شناسایی و مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و جعل
 • ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت، ثبت و پیگیری کلیه نامه های طبقه بندی شده واحد ذی ربط
 • انجام سایر امور لازم در حدود وظایف محوله