گزینش کارکنان و صلاحیت های عمومی هیات علمی

  این دفتر مسئولیت گزینش دانشجو ، کارمند و هیأت علمی واحد را با هماهنگی مدیریت کل گزینش سازمان مرکزی بر عهده دارد. از تاریخ 13/5/80 (سال تأسیس اداره گزینش واحد) کارمندان و استادان هیأت علمی که از آن تاریخ جذب واحد شده اند دارای پرونده گزینش هستند. اداره گزینش در جهت تسریع در صدور حکم قطعی همکاران و استادان  فعالیت خود را ادامه می دهد.