اداره ریاست و روابط عمومی

دفتر ریاست واحد رودهن دارای یک مسئول و یک متصدی امور دفتری است که ضمن انجام وظایف محوله مسئولیت پیگیری و رسیدگی به درخواستها و مشکلات مراجعان اعم از استادان ، دانشجویان و کارکنان را نیز بر عهده دارند.

مشخصات کارکنان دفتر ریاست:

رییس دفتر: محمدرضا فرهنگ

متصدی امور دفتری: محمدرحیم صحرایی

شماره های تلفن تماس با دفتر ریاست:

خطوط تلفن مستقیم: 76507661 و 76505681-021

خط تلفن داخلی:2237

فکس مستقیم: 76505680-021 

 

روابط عمومی

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال ۱۳۶۹ تأسیس شد. در حال حاضر آقای ایرج صادقعلی با عنوان مدیر روابط عمومی فعالیت می کند. با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدای تأسیس واحدهای خود در شهرهای مختلف امکانات تبلیغاتی مناسب و کافی در اختیار نداشت، بخش اعظم معرفی این مرکز آموزشی تازه تأسیس در مراسم نماز جمعه یا گردهمائیهایی از طریق ارجاع مسئولیت به افراد مختلف صورت می گرفت، به تدریج، با گسترش مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی و تأسیس روابط عمومی در این مراکز، این تبلیغات بر عهده روابط عمومی گذاشته شد. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن فعالیتهای مختلفی را درمعرفی هر چه بهتر دانشگاه در سطح منطقه ودر سطح کشور با همکاری و مشارکت حوزه های مختلف اداری انجام داده است. از جمله این فعالیتها تهیه نشریات تبلیغاتی، تشکیل غرفه فعالیتهای واحد در اجلاس عملکرد هفده ساله دانشگا آزاد اسلامی (۱۳۷۸)، برگزاری نمایشگاههای متعدد جهت ارائه فعالیتها و تهیه فیلم تبلیغاتی و ارائه اخبار و اطلاعات به کلیه وسائل ارتباط جمعی و صدا و سیماست. در حال حاضر، فعالیتهای روابط عمومی در سطح گسترده تری انجام شده و مقدمات ارائه فعالیتها و خدمات دانشگاه در ربع قرن که قرار است از سوی سازمان مرکزی برگزار شود، فراهم شده است.

برگزاری نما یشگاه
یکی دیگر از فعالیتهای روابط عمومی تشکیل نمایشگاه است که اهم نمایشگاههای تشکیل شده به صورت جدول ۵-۴ ارائه می شود.

 
 

 

 
 
 

ردیف

 

 
 
 

عنوان نمایشگاه

 

 
 
 

مکان

 

 
 
 

زمان

۱

 

 
 
 

نمایشگاه دهمین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی

 
 
 

 

 

 

 
 
 

نمایشگاه بین المللی

 

 
 
 

سال ۱۳۷۱

 
 
 

 

 
۲

 

 
 
 

نمایشگاه آثار هنری دانشجویان

 

 
 
 

حوزه مرکزی دانشگاه

سال ۱۳۷۵
۳

 

 
 
 

نمایشگاه اختراعات و ابتکارات دانشجویان

 

 
 
 

حوزه مرکزی دانشگاه

سال ۱۳۷۶
۴

 

 
 
 

نمایشگاه هفدهمین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی

 

 
 
 

واحد علوم و تحقیقات

سال ۱۳۷۸
۵

 

 
 
 

نمایشگاه خدمات مشاوره

 

 
 
 

واحد علوم و تحقیقات

سال ۱۳۸۴
۶

 

 
 
 

نمایشگاه پژوهشی در زمینه کارآفرینی و اشتغال

 

 
 
 

دانشگاه اصفهان

سال ۱۳۸۴
۷

 

 
 
 

نمایشگاه اطلاع رسانی و پاسخ گویی

 

 
 
 

تهران-سالن وزارت کشور

سال ۱۳۸۵
۸

 

 
 
 

نمایشگاه روابط عمومی های برتر بخش خصوصی و تعاونی

 

 
 
 

مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری

سال ۱۳۸۵

 

 

شایان ذکر است که نمایشگاههای مذکور مورد استقبال گرم بازدیدکنندگان قرار گرفت، به ویژه نمایشگاه دهمین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی که حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی به اتفاق ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی از غرفه رودهن، به خصوص از ابتکارات و اختراعات دانشجویان واحد و روند رشد توسعه آن تقدیر کردند و در مراسم افتتاحیه لوح تقدیر به روابط عمومی واحد رودهن اهدا شد. روابط عمومی واحد رودهن رتبه نخست را در بخش اطلاع رسانی و انتشارات در نخستین جشنواره روابط عمومی های بخش خصوصی در شهریور ماه ۸۵ در تهران کسب و لوح تقدیر و تندیس اخذ کرده است.