اداره ریاست و روابط عمومی

دفتر ریاست واحد رودهن دارای یک مسئول و یک متصدی امور دفتری است که ضمن انجام وظایف محوله مسئولیت پیگیری و رسیدگی به درخواستها و مشکلات مراجعان اعم از استادان ، دانشجویان و کارکنان را نیز بر عهده دارند.

مشخصات کارکنان دفتر ریاست:

رییس دفتر: محمدرضا فرهنگ

متصدی امور دفتری: حسین حاجی عرب

شماره های تلفن تماس با دفتر ریاست:

خطوط تلفن مستقیم: ۷۶۵۰۷۶۶۱ و ۷۶۵۰۵۶۸۱-۰۲۱

خط تلفن داخلی:۲۲۳۷

فکس مستقیم: ۷۶۵۰۵۶۸۰-۰۲۱

 

روابط عمومی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال 1362 تأسیس شد. در حال حاضر حشمت الله بابایی با عنوان مسئول روابط عمومی فعالیت می کند.

روابط عمومی به عنوان پل ارتباطی بین درون و بیرون دانشگاه تا حد زیاد سعی نموده است در انجام رسالت اطلاع رسانی و ارتباطی خود عمل نماید

روابط عمومی دارای وظایفی است که اهم آن عبارتند از:

  •  انعکاس اخبار مهم دانشگاه به رسانه های عمومی از طریق خبرگزاری تحت مدیریت خود و خبرگزاری آنا
  •  فیلمبرداری و عکاسی از مراسم ها ی مختلف دانشگاه از طریق سمعی و بصری
  •  شرکت در جلسات اداری شهرستان مرتبط با فعالیت های خود و دستورات ریاست واحد
  • جمع آوری اطلاعات، آمار و اخبار مربوط به اقدامات واحد و انتشار آنها به منظور آگاهی دانشجویان و کارکنان و اعضاء هیئت علمی نظارت در تنظیم برنامه های سخنرانی و مصاحبه های تلویزیونی – رادیویی و مطبوعاتی رئیس واحد و احیاناً سایر مسئولین واحد.
  • نظارت بر تنظیم برنامه و اداره امور کنفرانس ها، سمینارها، بازدیدها و فعالیت های مشابه و ایجاد هماهنگی ها ی لازم.
  • شرکت در کلیه جلسات دانشگاه جهت هماهنگی لازم  بـرقراری ارتـبـاط مـداوم و مستمر با دفتر روابط عمومی سازمان مرکزی و سایر واحدهای دانشگاهی و موسسات آمـوزشـی و پژوهـشـی کـشـور به مـنـظور آگاهی از برنامه های علمی و آموزشی و سمینارهای آنان و ایجاد سایر هماهنگی های لازم.

اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن آمادگی دارد با دریافت هرگونه پیشنهاد، انتقاد و راهکار از طریق صندوق اختصاصی انتقادات و پیشنهادات یا با شماره تلفن:۷۶۵۰۷۶۷۴ در جهت موفقیت روز افزون و شناساندن عملکرد این واحد دانشگاهی گام بردارد.