دفتر ریاست

دفتر ریاست واحد رودهن دارای یک مسئول و یک متصدی امور دفتری است که ضمن انجام وظایف محوله مسئولیت پیگیری و رسیدگی به درخواستها و مشکلات مراجعان اعم از استادان ، دانشجویان و کارکنان را نیز بر عهده دارند.

مشخصات کارکنان دفتر ریاست:

رییس دفتر: محمدرضا فرهنگ

متصدی امور دفتری: محمدرحیم صحرایی

شماره های تلفن تماس با دفتر ریاست:

خطوط تلفن مستقیم: 76507661 و 76505681-021

خط تلفن داخلی:2237

فکس مستقیم: 76505680-021