ریاست

نام و نام خانوادگی: نقی شجاع

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی

تخصص: تحقیق در عملیات

مرتبه علمی: دانشیار

سمت: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

آدرس پست الکترونیکی: nashoja@yahoo.com